Renovation of timber floors using composite floor slabs


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

E. Grochowska

DOI: 10.15199/33.2018.03.17

Volume 547: Issue 3
Pages 44-45
Accepted for publication: 17.01.2018 r.

The paper suggests amethod of renovating timber floors in a building that originated in the beginning of the 20th century using Cofrastra 40 composite slabs of steel concrete. The elaboration of the optimal method of renovating the timber floor focused on a possibility of maintaining the architectonic and esthetic values of the existing floor as well as on a possibility of changing the expected use of the building. The analysis presented in the paper checks the load bearing capacity and usability conditions for the strengthened beams. Keywords: renovations; timber floor; composite slab of steelconcrete.
  1. Arcelor Mittal Cofrastra 40. Tablice obciążeń. www.constructalia.com (dostęp 29.11.2017 r.).
  2. Arcelor Mittal. Przewodnik po systemach stropowych Arval. www.constructalia. com (dostęp 29.11.2017 r.).
  3. Matysiak Antoni, Elżbieta Grochowska, Kariem Hamudi. 2014. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku znajdującego się przy ul. dr Pieniężnego 27 w Zielonej Górze. Opracowanie Zespołu Rzeczoznawców przy PZITB oddział Zielona Góra. Zielona Góra.
  4. PN-B-03150:2000.Konstrukcje drewniane.Obliczenia statyczne i projektowanie.
  5. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach.
  6. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  7. Rudziński Lech. 2000. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji drewnianych. Kielce. Politechnika Świętokrzyska.
dr inż. Elżbieta Grochowska Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska dr inż. Joanna Kaliszuk Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Elżbieta Grochowska Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

E.Grochowska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.17