Contemporary methods of drying wall


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

W. Drozd

DOI: 10.15199/33.2018.03.16

Volume 547: Issue 3
Pages 42-43
Accepted for publication: 23.01.2018 r.

Water in all states of existence: solid, liquid and gaseous, is the greatest enemy of many building materials and structures, especially masonry. However, there are effective methods of drying them, which are one of the many elements of restoration work. They lead to the removal of excess moisture from the septum. Prior to joining them, it is important to determine the cause of the dampness, and only then the possible methods of drying. This article deals with the problemof damp walls. It attempts to present and compare contemporary methods of drying them. Keywords: wall moisture; dehumidification methods.
  1. Kaczmarek Anna,Maria Wesołowska, Krzysztof Pawłowski. 2000: „Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?”. Izolacje (7/8).
  2. Mączyński Bartłomiej. 2009. Metody osuszania zawilgoconych budynków. Poznań.
  3. Rokiel Maciej, Cezary Magott. 2006: „Uwaga! Wilgoć namurach”. Budownictwo i Wykańczanie (7 – 8).
  4. Rokiel Maciej. 2010: „Metody osuszania murów w budynkach”. Izolacje (7/8).
  5. Rokiel Maciej. 2004. „Wilgotne mury”. Buduj z Głową (3) (źródło: www.bzg.pl/node/188).
  6. Skibiński S. 2000: „Sole rozpuszczalne w wodzie”. Renowacje (10): 55 – 60.
  7. www.osuszanie.snk.pl/termoiniekcja.htm.
  8. www.osuszacze.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=81.
  9. www.e-sciany.pl/a/10779,osuszanie-budynkow-ceny.
dr inż. Wojciech Drozd Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Wojciech Drozd Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

wdrozd@ztob.pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.16