The development of measuring technology in inventory works


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

P. Błażejewski

DOI: 10.15199/33.2018.03.15

Volume 547: Issue 3
Pages 40-41
Accepted for publication: 31.01.2018 r.

The paper presents descriptively the development of measurment technology used during surveys of engineering structures. Over a few dozen years, huge progress has been made in measurement technology, and the instruments used for this purpose are becoming more and more sophisticated. Over a relatively short time there was a rapid advance from manual measurement techniques using traditional measures or tape measures, through laser rangefinders, to laser 3D scanners registering the entire surrounding space. Keywords: measurements; survey; 3D scanner; cloud of points.
  1. Baertlein Hugh. 2014. „A Brief History of the Laser Distance Meter (LDM)”. Leica-geosystem.
  2. „Historia Instytutu Optoelektroniki historią rozwoju laserów wWAT i w Polsce”. Warszawa. Instytut Optoelektroniki,WojskowaAkademia Techniczna.
  3. Przewłocki Stefan. 1991. „Zastosowanie laserowych urządzeń pomiarowych w budownictwie”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Budownictwo z. 76, nr kol. 1130.
  4. www.intersoft.pl – ArCADia INWENTARYZATOR.
  5. www.leica-geosystem.pl.
  6. www. 3deling.pl/projekty/elewacja-w-plocku.
  7. „Zestawienie najważniejszychwydarzeń związanych z rozwojemtechniki laserowej”. Warszawa. Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna.
dr inż. Paweł Błażejewski Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Paweł Błażejewski Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

p.blazejewski@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.15