The possibility of ligh plasters application in the renovation plaster system


Vol. 529 (9) 2016 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

P. Konca
A. Maćkowiak
M. Koniorczyk

DOI: 10.15199/33.2016.09.06

Volume 529: Issue 9
Pages 18-20

Accepted for publication: 30.05.2016 r.

The paper considers the possibility of application of mortar containing perlite as a part of renovation plaster system. Based on the requirements for renovation plaster defined in Polish Standard and WTA instruction we test the properties of cement- -limemortar, three types of lightmortar containing perlite and one renovation plaster. The mechanical properties as well as porosity and water vapor permeability fulfill the requirements of renovation plasters. Water absorption, due to capillary suction, determined for mortar containing perlite is too high. It could lead to the efflorescence of salt on the surface of the system. This excludes such mortars for possible application as a renovation plaster system. However we can see possibility of application the light mortar based on perlite as a underlay.

Keywords: light plasters, salt crystallization, renovation plasters, perlite.
  1. Domasłowski W. (red.). 2011. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna. Toruń.Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  2. PN-EN998-1:2012,Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
  3. Rokiel Maciej. 2012. „Tynki renowacyjne w świetle normy „PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska” oraz instrukcji „WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme”. Inżynier Budownictwa (9).
  4. SteigerMichael. 2005. „Crystal growth in porous materials-I: the crystallization pressure of large crystals”. Journal ofCrystalGrowth 282: 455 ÷ 469.
  5. Steiger Michael. 2005. „Crystal growth in porous materials-II: Influence of crystal size on the crystallization pressure”. Journal of Crystal Growth 282: 470 ÷ 481.
  6. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, Monachium 2004.
  • dr inż. Piotr Konca Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. Anna Maćkowiak Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk

marcin.koniorczyk@p.lodz.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.06