Hydrophobised plasters with zeolite


Vol. 529 (9) 2016 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

D. Barnat-Hunek
B. Klimek

DOI: 10.15199/33.2016.09.05

Volume 529: Issue 9
Pages 14-16

Accepted for publication: 17.08.2016 r.

The article is devoted to assessing the effectiveness of hydrophobisation of plasters with zeolite. Hydrophobisation of the mass was performed using a hydrophobic admixture and surface hydrophobisation was produced using: a water-based emulsion of methyl silicone resin in potassium hydroxide and alkyl-alkoxy-silane in organic solvents. Measurements of the basic mechanical and physical parameters were carried out. All the samples used in the research demonstrated good resistance to salt crystallization after 15 cycles. Hydrophobisation by the use of mineral waterproofing grout (Z2) does not protect to a sufficient degreemortar with zeolite against corrosion frost. Surface hydrophobisation had a considerable impact on the frost-resistant properties of the plasters.

Keywords: hydrophobisation, plasters, zeolite, frost resistance, salt crystallization.
 1. Barnat-Hunek Danuta, Piotr Smarzewski. 2016. „Analysis of the physical properties of hydrophobised light weight-aggregate mortars”. Composites Theory and Practice 16 (2): 96 ÷ 102.
 2. Barnat-Hunek Danuta. 2010. Hydrofobizacja opoki wapnistej w obiektach zabytkowych Kazimierza Dolnego. Lublin.Wydawnictwo Uczelniane.
 3. Degirmenci Nurhayat, Arin Yilmaz. 2011. „Use of pumice fine aggregate as an alternative to standard sand in production of lightweight cementmortar”. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 18 (1): 61 ÷ 68.
 4. Junco Carlos, J. Ma Gadea, Ángiel Rodríguez, Sara Gutiérrez-González, Verónica Calderón. 2012. „Durability of lightweight masonry mortars made with whit ere cycled polyurethane foam”. Cement and Concrete Composites 34: 1174 ÷ 1179.
 5. Klimek Beata, Danuta Barnat-Hunek, Małgorzata Franus. 2015. „Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia”. Materiały Budowlane 519 (11): 222 ÷ 224. DOI: 10.15199/33.2015.11.68.
 6. Kramar Derek, Vivek Bindiganavile. 2013. „Impact response of lightweight mortars containing expanded perlite”. Cement and Concrete Composites 37 (1): 205 ÷ 214.
 7. Kukiełka Jerzy, Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. 2014. „Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów”. Budownictwo iArchitektura 13 (4): 161 ÷ 168.
 8. Kyziol-Komosinska Joanna, Czesława Rosik-Dulewska, Małgorzata Franus, Patrycja Antoszczyszyn- Szpicka, Justyna Czupiol, Iwona Krzyzewska. 2015. „Sorption Capacities of Natural and Synthetic Zeolites for Cu (II) Ions”. Polish J. Environ. Stud. 24: 1111 ÷ 1123.
 9. Tittarelli Fabio. 2009. „Oxygen diffusion through hydrophobic cement-based materials”. Cement and Concrete Research 39: 924 ÷ 928.
 • dr inż. Danuta Barnat-Hunek Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury
 • mgr Beata Klimek Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Danuta Barnat-Hunek

d.barnat-hunek@pollub.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.05