Connections via the anchor layers of cavity walls. Requirements and common mistakes


Vol. 529 (9) 2016 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

R. Jasiński
Ł.Drobiec

DOI: 10.15199/33.2016.09.02

Volume 529: Issue 9
Pages 6-9

Accepted for publication: 16.08.2016 r.

The article describes the basic requirements for connections façade layer of the carrier layer of cavity walls. It describes both standard requirements and recommendations of manufacturers of anchors. The typical errors and examples of damage in the performance of façade layers are describes.

Keywords: cavity walls, anchor ties, defects in workmanship, anchoring of the façade layer.
 1. ACI 530-05/ASCE 5-02/TMS 402-05 Building Code Requirements forMasonry Structures (with Commentary).
 2. DIN 1053-1 Mauerwerk. Teil 1: Berechnung und Ausfürung. Wydania z 1974, 1990 i 1996 r.
 3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, AdamPiekarczyk. 2013. Konstrukcjemurowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2010. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Instrukcja ITB 341/96. Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych. Warszawa. Wydawnictwo ITB.
 6. Instrukcja ITB nr 416/2006. Projektowanie budynków na terenach górniczych. Warszawa. Wydawnictwo ITB.
 7. Jäger W., G. Pfeifer. 2005. „Konstruktionregeln fürMauerwerk”. Berlin.Mauerwerk Kalender, Ernst & Sohn, s. 233 ÷ 264.
 8. Pierzchlewicz Jerzy, Roman Jarmontowicz. 1996. Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Warszawa. Wydawnictwo Arkady.
 9. PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
 10. PN-EN1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 11. PN-EN 845-1:2013-11: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.
 12. PN-EN 846-7:2012:Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 7: Określenie nośności na ścinanie oraz sztywności kotew i łączników (badanie na próbce składającej się z dwóch elementów murowych).
 13. Pohl R., K-J. Schneider, R. Wormuth, A. Ohler, P. Schubert. 1992.Mauerwerksbau. Baustoffe – Konstruktion – Berechnung – Ausführung. Düsseldorf. Werner-Verlag
 • dr inż. Radosław Jasiński Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa
 • dr hab. inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa

dr inż. Radosław Jasiński

radoslaw.jasinski@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.02