Design of floor slabs made of precast elements


Vol. 536 (4) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

M. Niesyczyński,
P. Skupień,
W. Derkowski

DOI: 10.15199/33.2017.04.08

Volume 536: Issue 4
Pages 40-42
Accepted for publication: 22.03.2017

The problem of correct design of ties and longitudinal joints between the floor units, which significantly influence on the spatial stiffness of precast frame structures is presented in the paper. Practical guidelines for shaping and realization of precast concrete floors, which allow the use of diaphragm action are also given.

Keywords: spatial stiffness, diaphragm action in floor slabs, longitudinal joints, ties.
 1. Derkowski Wit, Andrzej Cholewicki, Mariusz Niesyczyński, Piotr Skupień. 2017. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność – Zeszyt 3 – Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany. Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Betonów
 2. Derkowski Wit, Łukasz Ślaga. 2013. „Czy i jak projektować budynki zabezpieczone przed katastrofą postępującą?”. Materiały Budowlane 495 (11): 81 – 83.
 3. Menogotto Marco, Giorgio Monti. 1996. „Diaphragm Action of Precast Floors: Behavior and Modeling”. Proceedings of 11th WCEE.
 4. PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PKN.
 5. PN-EN 1991-1-7:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. PKN.
 6. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PKN.
 7. Vambersky Jan N. J. A. 2004. „High-Rise Buildings in The Netherlands: Hybrid Structures and Precast Concrete”. International Conference CTBUH 2004: 136 – 143.
 8. Walraven Joost C. 1990. „Diaphragm Action in Floors, Prefabrication of Concrete Structures”. International Seminar – Delft University Press: 143 – 154.
 • mgr inż. Mariusz Niesyczyński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • mgr inż. Piotr Skupień, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • dr hab. inż. Wit Derkowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Wit Derkowski, Ph.D., D.Sc., Eng.

derkowski@pk.edu.pl