The possibilities of monitoring bridge structures using fiber optic sensors


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Grzywa
J. Kania

DOI: 10.15199/33.2016.09.45

Volume 529: Issue 9
Pages 128-129
Accepted for publication: 01.07.2016 r.

The paper presents the possibility of applying an innovative monitoring system into a bridge structure based on fiber-optic sensors. During the test FBG sensors were used. The FBG sensors were installed to bridge hangers and the elongation of this elements were monitored during a static load test of the bridge. The attained strains were converted into the axial forces occurring in this elements.

Keywords: monitoring, FBG sensors, bridge structures, load test.
  1. Chróścielewski Jacek, Maciej Malinowski, Anna Banaś, Roman Rutkowski, Marcin Jeszka, Krzysztof Wąchalski. 2014. „Próbne obciążenie drogowego mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu. Badania diagnostyczne”. Mosty 3.
  2. Bruno J.AlfonsoCosta, JoaquimA. Figueiras. 2012. „Fiber optic based monitoring system applied to a centenarymetallic arch bridge: Design and installation”. Elsavier, Engineering Structures 44, 271 ÷ 280.
  3. Juraszek Janusz. 2013. „Ciągłe pomiary odkształceń konstrukcji inżynierskich”. CEIT.
  4. Hong-Nan Li, Li Dong-Sheng, Song Gang- -Bing. 2004. „Recent applications of fiber optic sensors to healthmonitoring in civil engineeting”. Elsavier,EngineeringStructures 26, 1647 ÷ 1657.
  5. Majumder Mousumi, Tarum Kumar Gangopadhyay, Ashim Kumar Chakraborty, Kamal Dasgupta, D. K. Bhattacharya. 2008. „Fiber Bragg gratings in structural health monitoring – Present status and applications”. Elsavier, Sensors and Actuators A 147, 150 ÷ 164.
  6. Rodrigues Carlos,CarlosFélix,Armindo Lage, Joaquim Figueiras. 2010. „Development of a long-term monitoring system based on FBG sensors applied to concrete bridges”. Elsavier, Engineering Structures 32, 1993 ÷ 2002.
  7. Sieńko Rafał. 2013. „Systemy monitorowania mostów – przykładowe realizacje w Polsce”. Mosty 5.
  8. Zasada Michał, Błażej Meronk, Krzysztof Wilde. 2006. „Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania belek żelbetowych i zbiorników stalowych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 602. Budownictwo Lądowe nr 58.
  • dr inż. Arkadiusz Grzywa Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • mgr inż. Jakub Kania Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

dr inż. Arkadiusz Grzywa

agrzywa@ath.bielsko.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.45