Low alkaline cements in Górażdże Cement S.A trade offer


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Batog,
D. Dziuk

DOI: 10.15199/33.2016.10.02

Volume 530: Issue 10
Pages 5-7
Accepted for publication: 01.07.2016 r.

In the papaer properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. tradeoffer were discussed in relation to requirements of following stanards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directoriate for National Roads ond Motorways. The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented

Keywords: low-alkaline cement, ground granulated blast furnace slag, cement properties, special properties
 1. Garbacik Andrzej, Zbigniew Giergiczny. 2014. .Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodności". Budownictwo-Technologie-Architektura, nr 2/2014. Kraków. Wydawnictwo Polski Cement.
 2. Kiernożycki Władysław. 2003. .Betonowe konstrukcje masywne". Kraków. Wydawnictwo Polski Cement.
 3. „OST M-13.01.00 Beton konstrukcyjny". Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunki-Kontraktowe-WWK-dla-systemu-Projektuj-i-buduj
 4. „OST D - 05.03.04 Nawierzchnia betonowa", Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pVpl/1995/Wzorcowe-Warunki-Kontraktowe-WWK-db-systemu-Projektuj-i-buduj.
 5. Owsiak Zdzisława. 2002. „Reakcje kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie". Polski Biuletyn Ceramiczny, .Ceramika", Vol. 72, Kraków.
 6. PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 7. PN-B-197072013Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 8. PN-EN 206:2014 Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 9. Vademecum Technologa Betonu - Karta A7 „Reaktywność alkaliczna kruszyw", poradnik przygotowany pod kierunkiem Z. Giergicznego, Chorula, 2016.
 • dr inż. MAciej Batog Górażdże Cement S.A.
 • dr inż. Damian Dziuk Centrum Technologiczne Betotech Sp. o.o.

dr inż. Maciej Batog

maciej.batog@gorazdze.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI 10.15199/33.2016.10.02