Causes of difficulties in the use of multi-family residential building


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Sobczak-Piąstka
M. Lachowicz
A. Podhorecki

DOI: 10.15199/33.2016.09.44

Volume 529: Issue 9
Pages 124-126
Accepted for publication: 15.05.2016 r.

The paper considers the case of the influence of improper design, multi-family residential building (apartment of a high standard), on serious difficulties for the normal use of the object. This applies to both geotechnical documentation, and project of construction and executive. These studies do not have a required quality, completeness and appropriate professionalism. In the paper analyzed the causes and the resulting effects.

Keywords: design documentation of the building, shortages, errors, results.
  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz.U. z 2011 r., nr 291, poz. 1714).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).
  3. Ustawa z 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
  4. Ustawa z 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., nr 13, poz. 981).
  • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Magdalena Lachowicz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

podhorec@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.44