The moisture expert’s report in the buildings


openaccess, Vol. 571 (3) 2020 / piątek, 29 maja, 2020

(Open Access)

Karyś Jerzy. 2020. The moisture expert’s report in the buildings. Materiały Budowlane. Volume 571. Issue 3. Pages 2-6. DOI: 10.15199/33.2020.03.01

Accepted for publication: 24.02.2020

The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
  1. Badawska Halina, Władysław Danilecki, Maciej Mączyński. 1974. Ochrona budowli przed korozją. Warszawa.
  2. Karyś Jerzy. 2018. "Problemy w obiektach budowlanych po powodzi oraz sposoby ich rozwiązywania". Materiały Budowlane 549 (5): 57 - 60. DOI: 10.15199/33.2018.05.18
  3. Magot Cezariusz, Maciej Rokiel. 2014. Sposoby wykonywania izolacji wtórnych i osuszanie budynków. Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Warszawa. s. 248.
  4. Matkowski Zygmunt,Adam Kowalski. 2013. Problemy związane z projektowaniem i wykonywaniem hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych i nieckach basenowych, seria: Monografie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, nr 12, Wrocław, s. 176.
  5. Orłowski Marcin, Zygmunt Orłowski. 2013.Metody nieniszczące w diagnostyce konstrukcji drewnianych, seria: Monografie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, nr 12, Wrocław, s. 210.
  6. Wieczorek Grzegorz. 2002. Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonatyzację otuliny. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, s. 158.
dr inż. Jerzy Karyś ORCID: 0000-0001-6222-8666

dr inż. Jerzy Karyś ORCID: 0000-0001-6222-8666

Pozzwroclaw@wp.pl