A proposal for an analytical description of the work phases of the unreinforced joint of masonry walls made of AAC masonry units


openaccess, Vol. 573 (5) 2020 / czwartek, 28 maja, 2020

(Open Access)

Jasiński Radosław, Galman Iwona. 2020. A proposal for an analytical description of the work phases of the unreinforced joint of masonry walls made of AAC masonry units. Materiały Budowlane. Volume 573. Issue 5. Pages 45-47. DOI: 10.15199/33.2020.05.07

Accepted for publication: 12.09.2016

The article presents the description of the behavior of unreinforced joints of walls made of masonry elements of autoclaved aerated concrete (AAC). Based on our own research, the individual phases of the connection were defined and described.An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using parameters obtained from standard tests included in the standard provisions.
  1. ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry.
  2. Galman Iwona, Radosław Jasiński. 2017. „Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne”. Materiały Budowlane 540 (8): 190 – 193. DOI: 10.15199/33.2017.08.54.
  3. Galman Iwona, Radosław Jasiński, Tomasz Hahn, Karol Konopka. 2017. Badanie połączeń ścian murowych”. Materiały Budowlane 542 (10): 94 – 96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
  4. Galman Iwona, Radosław Jasiński. 2019. „Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK”. Materiały Budowlane 559 (3): 58 – 59. DOI: 10.15199/33.2019.03.13.
  5. Jasiński Radosław, Iwona Galman. 2020. „Testing joints between walls made of AAC masonry units”. Buildings, Vol. 10, Iss. 4, 69: 1 – 24. DOI 10.3390/buildings10040069. Podziękowanie Autorzy składają szczególne podziękowania firmie Solbet Sp. z o.o. za cenne merytoryczne wskazówki oraz dostarczenie elementów murowych i zaprawy do wykonania modeli badawczych i przeprowadzenia badań.

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-4015-4971 dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-0196-6478

dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-0196-6478

iwona.galman@polsl.pl