Influence of reinforced concrete confining on the load-bearing capacity of the AAC walls with opening


openaccess, Vol. 571 (3) 2020 / poniedziałek, 1 czerwca, 2020

(Open Access)

Drobiec Łukasz, Tomasz Rybarczyk. 2020. Influence of reinforced concrete confining on the load-bearing capacity of the AAC walls with opening. Materiały Budowlane. Volume 571. Issue 3. Pages 27-29. DOI: 10.15199/33.2020.03.02

Accepted for publication: 25.02.2020

The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls with opening on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined and confined walls (models confined around and models confined around and at the opening) were conducted. All models were made in two variants: with unfilled perpend joints and with filled perpend joints. Load-bearing capacity and deformations of the walls weremonitored during the tests. As a result of the tests, an analysis was made of the effect of confining and filling of perpend joints withmortar onmasonry strength.
  1. Constantinescu Sorina. 2017. „Study of confined masonry buildings in seismic areas”. Energy Procedia, 112, pp. 545 – 554.
  2. DhanasekarManicka, Nigel G. Shrive. 2002. „Strength and Deformation of Confined and Unconfined Grouted Concrete Masonry”. ACI Structural Journal, vol. 99, 6, pp. 819 ÷ 826.
  3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Tomasz Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London, pp. 1531÷1538.
  4. Drobiec Łukasz. 2017. „Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich”. Mauerwerk 21. H. 5, S. 332 ÷ 342.
  5. El Ezz Ahmad Abo, Seif Eldin, Khaled Galal. 2015. „Influence of confinement reinforcement on the compression stress–strain of grouted reinforced concrete block masonry boundary elements”. Structures 2, pp. 32 ÷ 43.
  6. Iernutan RazvanAndrei, Florin Babota. 2017. „AutoclavedAerated Concrete (AAC) Masonry with Vertical Hollows Confined with Disperse Reinforced Concrete”. Procedia Engineering 181, pp. 300 ÷ 307.
  7. Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Study of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Walls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”. Procedia Engineering 161, S. 918 ÷ 924.
  8. Jasiński Radosław, Iwona Galman. 2019. ,,Zagadnienia projektowe, konstrukcyjne i badawcze zginanych i ścinanych murowych ścian wypełniających szkielet”. XXXIV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy – Szczyrk, 5-8 marca 2019 r., tom II, str. 1 ÷ 150.
  9. Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019. ,,Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 560 (4): 23 ÷ 25. DOI: 10.15199/33.2019.04.03.
  10. Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019. ,,Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 561 (5): 38 ÷ 39. DOI: 10.15199/33.2019.05.06.
  11. JägerWolfram, Peter Schöps. 2009. Eingefasstes Mauerwerk als Möglichkeit zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Aussteifungswänden. Fraunhofer IRB Verlag.
  12. Marques Rui, Paulo B. Lourenço. 2014. „Unreinforced and confined masonry buildings in seismic regions:Validation ofmacro-elementmodels and cost analysis”. Engineering Structures, vol. 64, s. 52 ÷ 67.
  13. Obaidat Ala, Ahmad Abo El Ezz, Khaled Galal. 2017. „Compression behavior of confined concrete masonry boundary elements”. Engineering Structures, 132, 562 ÷ 575.
  14. PN-EN-1996-1-1:Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych –Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  15. PN-EN1052-1:Metody badań murów–Określenie wytrzymałości na ściskanie.
  16. Rybarczyk Tomasz. 2019.Wpływ skrępowania na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Praca zbiorowa pod red. Knapik-Jajkiewicz i K. Gromysza pt. Ujęcie aktualnych problemów inżynierii lądowej. Wyd. Pol. Śl., Gliwice: 229 – 238.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343 mgr inż. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-1431-9533

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

lukasz.drobiec@polsl.pl