The modification of the beam-column connection in the steel roof of the Terminal T2 of the Gdansk Airport


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Marek Szafrański,
Krzysztof Żółtowski

DOI: 10.15199/33.2016.07.32

Volume 527; Issue 7
Pages 103-105

Accepted for publication: 05.05.2016 r.

In 2015 the expansion of the Terminal T2 of the Lech Walesa Airportin Gdansk was completed. The Gdansk University of Technology performed the scientific supervision of the expansion of the Terminal. Many analyzes were carried out to check and control the behavior and capacity of the structure in the construction stages and in the final state. Conclusions of the work led to themodification of the girder-column connection due to the stresses exceeding in some columns. The article presents themain objectives, results and conclusions of the performed calculations. The new concept of the girder-column joint which was realized during the construction work is described.

Keywords: steel structures, FEM analysis, load capacity, structure safety.
  1. J. S. K. Architekci. 2013. Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji „Budowa drugiego etapu drugiego terminala pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z pomostem Kolei Metropolitalnej oraz infrastrukturą”.
  2. PN-90/B-03200. „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
  3. PN-82/B-02000. „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”.
  4. PN-80/B-02010 oraz PN-80/B-02010/Az1. „Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem”.
  5. PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. „Oddziaływania na konstrukcje, część 1-3: Obciążenie śniegiem”.
  6. PN-77/B-02011. „Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem”.
  7. Wydawnictwo zbiorowe pod redakcją Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego. 2013. „Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych”. DIK.
  8. Żółtowski Krzysztof, Marek Szafrański,Waldemar Kirschen. 2014. „Analiza statyczna Terminala 2 Portu Lotniczego im Lecha Wałęsy w Gdańsku – Raport nr 1”. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Marek Szafrański, Ph. D. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Krzysztof Żółtowski, Ph. D. MSc. Eng. Associate Professor - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Krzysztof Żółtowski, Associate Professor

zoltowk@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.32