Work assessment of roof Blanik Hall in Gdansk


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Krzysztof Żółtowski,
Mikołaj Binczyk,
Przemysław Kalitowski

DOI: 10.15199/33.2016.07.31

Volume 527; Issue 7
Pages 100-102

Accepted for publication: 0.06.2016 r.

The paper presents profound verification of a load capacity for the roof in the Leszek Blanik sport hall in Gdansk. An influence of significant-diameter holes in the web on a load capacity of a girder was evaluated. A bending resistance of an untypical butt joint which connects I-sections in class 4 was assessed. Calculations were done on the basis of design codes and additional, non-linear FEM analysis.

Keywords: numerical analysis, steel roof, butt joint, load capacity.
  1. Bródka Jan, Aleksander Kozłowski. 2013. Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Rzeszów. Polskie Wydawnictwo Techniczne.
  2. Gwóźdź Marian. 2015. „Specyfikacja elementów niezawodności zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie. XXVII Konferencja Naukowo- Techniczna”. Awarie Budowlane 2015. Szczecin-Międzyzdroje.
  3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
  4. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli – Zasady ustalania wartości.
  5. PN-77/B-02011 +Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem.
  6. PN-80/B-02010 +Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem.
  7. PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
  8. Projekt wykonawczy zamienny. Hala gimnastyczna Leszka Blanika. Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFIS w Gdańsku. MPROJEKT Sp. z o.o. Poznań. Wrzesień 2015.
Krzysztof Żółtowski, Ph. D., MSc. Eng., Associate Professor - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Mikołaj Binczyk, MSc. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Przemysław Kalitowski, MSc. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Krzysztof Żółtowski, Associate Professor

zoltowk@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.31