The influence of transverse long ribs on the value of local compressive stresses in the webs of steel crane beams


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

K. Marcinczak,
S. Rowiński

DOI: 10.15199/33.2017.02.13

Volume 534: Issue 2
Pages 52-53
Accepted for publication: 09.01.2017

The paper presentsresults of the influence of transverse long ribs on the value of local compressive stresses σz, x in the webs of steel crane beams. Two situations were analyzed where the crane wheel is moving on the continuous rail and moving through the connection of rails. Numerical analysis were compared with the value of local stresses in situation where the crane wheel is moving on the continuous rail without long ribs.

Keywords: steel crane beam, transverse ribs, numerical analysis.
  1. ABAQUS 6.14 Documentation.
  2. Biegus Antoni. 2013. „Elastyczne połączenia konstrukcji wsporczej suwnic”. Inżynieria i Budownictwo (6): 295 – 299.
  3. Broude B. M. 1950. Rozkład nacisku skupionego w belkach stalowych. Moskwa-Leningrad. Strojizdat.
  4. Hotała Eugeniusz, Kazimierz Rykaluk. 2005. Przyczyny awarii stalowych belek podtorza przenośnika rewersyjnego. Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje.
  5. Marcinczak Krzysztof, Sławomir Rowiński. 2016. „Analizy numeryczne wpływu styku szyn na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środniku stalowych belek podsuwnicowych”. Materiały Budowlane 525 (5): 103 – 104. DOI: 10.15199/33.2016.05.49.
  6. PN-EN 1993-6 – Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 6 Konstrukcje wsporcze dźwignic.
  7. Rykaluk Kazimierz, Eugeniusz Hotała. 2014. „Inicjowanie pęknięć zmęczeniowych w blachownicowych belkach podsuwnicowych”. Materiały Budowlane 501 (5): 84 – 86.
  8. Żmuda Jan. 2013. Konstrukcje wsporcze dźwignic. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • mgr inż. Krzysztof Marcinczak Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Sławomir Rowiński Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Krzysztof Marcinczak

krzysztof.marcinczak@pwr.edu.pl