Numerical and analitical methods for dimensioning of steel silos


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

E. Hotała,
Ł. Skotny,
J. Klimiuk

DOI: 10.15199/33.2017.02.12

Volume 534: Issue 2
Pages 49-51
Accepted for publication: 11.01.2017

Code EN 1993-4-1 allows for dimensioning of steel silos shells with finite element analysis. This design process require usage of advanced calculation methods, butsuch approach (sometimesrequired by code) give also certain benefits. However there is also a demand for alternative, simple methods in silos design. In this paper analytical and numerical approach to design is being compared based on one of the successfully executed silos.

Keywords: numerical analysis, steel silo, shell stability.
  1. Hotała Eugeniusz, Łukasz Skotny, Igor Drużbiak, Joanna Boniecka, 2014. „Analiza zachowania się stalowego płaszcza silosu wg różnych procedur normowych”. Materiały Budowlane 501 (5): 73 – 75.
  2. Hotała Eugeniusz, Łukasz Skotny. 2014. „Stan graniczny niestateczności walcowych powłok silosów stalowych opartych na podporach odcinkowych”. Materiały Budowlane 497 (1): 46 – 49.
  3. Samuleson Lars, Sigge Eggwertz. 1992. Shell stability handbook. Elsevier, London
  4. Skotny Łukasz, Eugeniusz Hotała, Joanna Boniecka, Igor Drużbiak. 2014. „Uproszczone metody wymiarowania płaszczy silosów stalowych z uwagi na lokalną utratę stateczności”. Materiały Budowlane 501 (5): 76 – 78.
  5. Teng Jin-Guang, John J. Michael Rotter. 2004. „Buckling of Thin Shells: An Overview”. Buckling of Thin Metal Shells”. London.
  • dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Łukasz Skotny Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Joanna Klimiuk Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Łukasz Skotny

lukasz.skotny@pwr.edu.pl