Comparative analysis of stability check of open steel tank according to various codes


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

W. Kulig,
A. Kozłowski

DOI: 10.15199/33.2017.02.14

Volume 534: Issue 2
Pages 54-56
Accepted for publication: 04.01.2016

Comparison of design procedures for checking stability of steel open tank wall according to PN-EN 1993-4-2, PN-EN 14015, withdrew PN-B-03210, and US specification API Standard 650 has been presented in the paper. Steel tank of capacity 30 000 m3 and dimensions d = 50 m i h = 18 m has been analysed. Design procedure in PN-EN 1993-4-2 for primary ring checking is very complicated and time consuming in comparison to other codes. There are many references in this code to PN-EN 1993-4-1 and PN-EN 1993-1-6. Similar conclusions can be drawn from comparison of secondary ring design procedures. According to 1993-4-2 there is a need to apply four secondary rings, while in other codes only one. Results of few calculations are not proper due to wrong equations.

Keywords: steel tank, stability of wall, primary ring, secondary ring
  1. API Standard 650: Welded Tanks for Oil Storage. 2007. Washington D. C. American Petroleum Institute.
  2. Kulig Wojciech. 2016. Projekt zbiornika stalowego o pojemności 30 000 m3. Praca dyplomowa magisterska. Rzeszów. Politechnika Rzeszowska.
  3. PN-B-03210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie.
  4. PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
  5. PN-EN 1993-4-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy.
  6. PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki.
  7. PN-EN 14015 Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej.
  8. Ziółko Jerzy. 1970. Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Warszawa. Arkady
  • mgr inż. Wojciech Kulig Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
  • prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski

kozlowsk@prz.edu.pl