The influence of polyurethane foam on the effectiveness of wall drying condensation method


openaccess, Vol. 558 (2) 2019 / niedziela, 24 lutego, 2019

(Open Access)

B. Ksit
A. Piotrowska

DOI: 10.15199/33.2019.02.11

The paper presents methods for drying moistened layer walls and the effect of using polyurethane foam on the effectiveness of the chosen method. The analysis was carried out on a selected example of artificial condensation drying. Keywords: methods for drying the wall; dampness; PUR/PIR foam; diffusion resistance.
  1. Drećka Martyna. 2013. „Termoizolacyjne systemy natryskowe – właściwości i zastosowanie”. Izolacje (1): 40 – 44.
  2. Frössel Frank. 2007. Osuszanie murów i renowacja piwnic. Polcen.
  3. Hoła Jerzy, JózefAdamowski, ZygmuntMatkowski. 2007. „Metody osuszania przegród budowlanych”. Materiały Budowlane 413 (1): 110 – 114.
  4. Ksit Barbara, Krzysztof Tabiś. 2017. „Zastosowanie metody bezinwazyjnego zabezpieczenia i osuszenia murów jako przykład ochrony obiektu historycznego”. Przegląd Budowlany (9): 24 – 26.
  5. Piotrowska Angelika. 2018. Analiza metod osuszania zawilgoconego muru. Praca magisterska. Politechnika Poznańska, WBiIŚ, promotor dr inż. Ksit B.
  6. www.sipur.pl (dostęp: 25.05.2018 r.). Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej [5], która brała udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów, zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło Nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR.

dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

mgr inż. Angelika Piotrowska

dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

barbara.ksit@put.poznan.pl