The influence of failure of the support zone on the exploitation of the glued laminated timber frame sports hall construction


openaccess, Vol. 591 (11) 2021 / czwartek, 25 listopada, 2021

(Open Access)

Jeruzal Jan, Habiera-Waśniewska Elżbieta. 2021. The influence of failure of the support zone on the exploitation of the glued laminated timber frame sports hall construction. Volume 591. Issue 11. Pages 54-56. DOI: 10.15199/33.2021.11.08 

Accepted for publication: 13.10.2021 r.

The paper presents the results of the analysis of the frame structure of sports hall, made of glued laminated timber, in which the support zone of one of the external supports was damaged. Although the damage occurred 30 years ago, it was necessary to control the existing condition of the structural elements, especially the parts exposed toweathering. The research work included material and moisture testing of the timber, geodetic measurements of several frames and static-strength analysis of the construction. It was shown that the support zone of the considered frame should bemodified and strengthened and that all external sections of the structure should be properly preserved. In addition, further inspection of the girder behavior was recommended.
  1. Bogusławska-Kozłowska Joanna, Jan Jeruzal, Jacek Szer. 2014. „Naprawa dźwigarów z drewna klejonego warstwowo”. Materiały Budowlane 499 (3): 66 – 67.
  2. Brol Janusz,AndrzejAjdukiewicz. 2007. „Awaria i rekonstrukcja dźwigarów z drewna klejonego w przekryciu pływalni”. XXIII Konferencja Naukowo- Techniczna – Awarie Budowlane 2007: 811 – 818.
  3. Jeruzal Jan, Roman Orłowicz. 2008. „Połączenia przegubowe konstrukcji łukowych z drewna klejonego warstwowo”. Przegląd Budowlany 79 (4): 43 – 46.
  4. Kotwica Ewa, Zofia Gil, Roman Orłowicz. 2011. „Konstrukcje z drewna klejonego – analiza przyczyn awarii i katastrof”. Inżynier Budownictwa 5: 76 – 80.
  5. Lachiewicz-ZłotowskaAgata, Roman Orłowicz. 2007. „Zachowanie się stref przypodporowych dźwigarów łukowych i belkowych z drewna klejonego”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo 104 (1-B): 99 – 106.
  6. Nowak Tomasz, Krzysztof Raszczuk, Jerzy Jasieńko. 2013. „Analiza wad projektowych i wykonawczych konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego warstwowo”. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie Budowlane 2013: 203 – 210.
  7. PN-EN 1995-1-1:2010: Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-
dr inż. Jan Jeruzal, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisław Wojciechowskiego; Wydział Politechniczny ORCID: 0000-0002-3578-0225
dr inż. Elżbieta Habiera-Waśniewska, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6518-9110

dr inż. Elżbieta Habiera-Waśniewska, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6518-9110

elzbieta.habiera@p.lodz.pl