The influence of environmental impacts on corrosion of aluminum facades


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

D. Warsicka,
T. Możaryn

DOI: 10.15199/33.2016.10.19

Volume 530: Issue 10
Pages 60-62
Accepted for publication: 06.09.2016 r.

The paper discusses the issues of corrosion, including pitting corrosion on aluminum facade, depending of the environmental impacts. The environmental impacts on the aluminum facades were described. The assessment of aggressiveness of the environment and the types of corrosion protection of aluminum were presented.

Keywords: anodic oxide coatings, powder coatings, environmental impacts, pitting corrosion.
 1. Biestek Tadeusz, Jerzy Weber. 1968. Powłoki konwersyjne: chromianowanie.Warszawa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 2. PN-EN 1999-1-1 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: reguły ogólne.
 3. PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena.
 4. PN-EN ISO 7599:2011 Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów. Specyfikacje ogólne anodowych powłok tlenkowych na aluminium.
 5. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2015 WIOŚ Warszawa, kwiecień 2016.
 6. PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych.
 7. Surowska Barbara. 2002. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Lublin. Politechnika Lubelska.
 8. van Lidth de Jeude E., M. Nanninga, J. Nyeboe, T. Hage T. Measuring sustainability of Industrial coatings, internal publication 2012.
 9. Wranglen Goesta. 1975. Podstawy korozji i ochrony metali. Warszawa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 10. Wymagania znaku jakości Qualanod dla anodowania aluminium w roztworach kwasu siarkowego, Wydanie 01.07.2010, Zurich.
 11. Wymagania techniczne znaku jakości Qualicoat dla farb, lakierów i powłok proszkowych na aluminium do celów architektonicznych, Wydanie 13 z 01.09.2012, Zurich.
 12. PN-EN 1090-3:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.
 • mgr inż. Dagmara Warsicka Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych
 • dr inż. Teresa Możaryn Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

mgr inż. Dagmara Warsicka

d.warsicka@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.10.19