The influence of specimen shape and size on the compressive strength of AAC


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

Ł. Drobiec,
R. Jasiński

DOI: 10.15199/33.2016.10.18

Volume 530: Issue 10
Pages 58-59
Accepted for publication: 30.08.2016 r.

The article presents the results of the effect of the sample shape on the compressive strength of autoclaved aerated concrete (AAC) density class 600. Studies were carried out on whole masonry unit and cubic and cylindrical samples cut from whole units and has been shown that the shape of the sample has an influence on compressive strength of AAC. They were conducted normalized compressive mean strength of a masonry unit and show that the shape factors give inflated values of compressive strength.

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC), compressive strength, normalised mean compressive strength of a masonry unit.
 1. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński,Adam Piekarczyk. 2013. „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1”.Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Gębarowski Piotr, Katarzyna Łaskawiec. 2015. „Korelacje pomiędzy właściwościami fizykotechnicznymi a strukturą porowatości ABK”. Materiały Budowlane (11): 214 – 216. DOI: 10.15199/33.2015.11.67.
 3. Łaskawiec Katarzyna, Lech Misiewicz. 2014, „Deklarowane i uzyskiwane z badań właściwości użytkowe elementów murowych z ABK produkowanych w Polsce”.Materiały Budowlane (11): 46 – 47.
 4. Łaskawiec Katarzyna, Lech Misiewicz. 2014. „Właściwości użytkowe elementów murowych zABK”. Materiały Budowlane (9): 60 – 61.
 5. NevilleA.M. 2013. „Właściwości betonu”.Kraków.WydawnictwoPolskiCement Sp. z o.o.
 6. PN-EN 772-1:2011E: Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
 7. PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
 8. Zapotoczna-SytekGenowefa.2015.„Autoklawizowanybetonkomórkowynapopiołach lotnych”.Materiały Budowlane (2): 53 – 56.DOI: 10.15199/33.2015.02.13
 9. Zapotoczna-SytekGenowefa, Svetozar Balkovic. 2013, „Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie”.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • dr hab. inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa
 • dr inż. Radosław Jasiński Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Łukasz Drobiec

lukasz.drobiec@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.10.18