The influence of circular distribution of radial seismic velocity on building technical safety 


openaccess, Vol. 601 (9) 2022 / czwartek, 22 września, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.09.06

Chrzan Tadeusz. 2022. The influence of circular distribution of radial seismic velocity on building technical safety. Application of concrete in a modern house. Volume 601. Issue 9. Pages 60-62. Article in PDF file

Accepted for publication: 11.08.2022 r.

In the article proved the thesis that for the circular distribution of vibration velocity during mining with [BM], there is a directionality of the horizontal radial component and the tangential component of the vibration velocity.The magnitude of the components of the vibration velocity at the same distance from the source of vibration depends on the directional angle between the line of blast holes and the line connecting the centre of the surface of the mined rock block and the place of measurement. For the circular distribution of the vibration velocity, a theoretical analysis of the change in the radial value Vx of the vibration velocity depending on the change in the directional angle was conducted. Graphs of vibration velocity for circular distribution, measured during mining of BM rocks and complying with theoretical predictions were presented. The relationships taking into account the directional angle for calculating the maximum values of vibration velocity needed for determining the technical safety of a building are given.
 1. Biegus A. Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych.WN PWN. 1999.Warszawa –Wrocław.
 2. ChrzanT,ModrzejewskiSz.Prognozowaniewartości drgań parasejsmicznych szkodliwie działających na infrastrukturę drogową i mieszkalną. Logistyka. 2014; 5: 222 – 232. Konferencja ICTS, 2014,Wrocław.
 3. Gulvanessian H, Calgaro JA, Holicky M. Designers” Guide to EN 1990. Eurocode: Basis of structural design, Thomas Telford, London 2002.
 4. Gwóźdź M, Machowski A. Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2011. Kraków.
 5. Kowal Z. Bezpieczeństwo konstrukcji w świetle teorii niezawodności. Archiwum Inżynierii Lądowej. 1967; (4).
 6. Kuchta K, Tylek I, Rawska-Skotniczny A. Niezawodność obiektów budowlanych. Builder. 2019.
 7.  Lewicki B, Żurański JA. Obciążenie śniegiem w nowych normach polskich.Wiadomości Projektanta Budownictwa. 2007; (1).
 8.  Murzewski J. Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa konstrukcji. 1963. WN PWN.
 9. PN-B-02170: 2016-12. Polska Skala wpływów dynamicznych.
 10.  Onderka Z. Badania intensywności drgań sejsmicznych przy strzelaniu metodą otworów wiertniczychwkopalniach odkrywkowych. ZeszytyNaukoweAGH. Nr 334. Górnictwo. 1971. Kraków.
 11. Patent krajowy P. 420146. Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora prędkości drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań. Ważny do 2020 r. Poltegor Instytut.
 12.  Tylek I, Kuchta K. Ocena istniejących konstrukcji metalowych przed i po wzmocnieniu. XXXI OgólnopolskieWarsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. 2016. Szczyrk.
dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor ORCID: 0000-0002-5424-7311

dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor ORCID: 0000-0002-5424-7311

 t.chrzan@iis.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.09.06

Article in PDF file