The importance of low-clinker cements in shaping the durability of reinforced concrete elements


openaccess, Vol. 601 (9) 2022 / czwartek, 22 września, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.09.07

Bajorek Grzegorz, Drabczyk Michał, Nowicka-Semen Justyna. 2022. The importance of low-clinker cements in shaping the durability of reinforced concrete elements. Volume 601. Issue 9. Pages 66-69. Article in PDF file

Accepted for publication: 23.08.2022 r.

The article involves an analysis of the possibility of using low-clinker cements CEM IV/B (V) 42.5N LH/NA and CEM V/A (S-V) 42.5N LH/HSR/NA in concrete resistant to corrosion caused by carbonation and chlorides other than from sea water (XC4, XD1), according to PN-EN 206. It presents the results of tests carried out in accordance with the current standards, analysis and conclusions that confirm the equivalent performance of concretes with low-clinker cements with the properties of concretes with cement CEM II/B-V 42.5R HSR.
 1. Środa B. Cementy niskoklinkierowe – teraźniejszość i skomplikowana przyszłość. Budownictwo Technologie Architektura. 2022 (1).
 2. Górak P, Gaudy J, Wójcik A, Grądzki A. Zmniejszenie śladu węglowego w konstrukcjach mostowych za pomocą rozwiązań materiałowych dla betonów opartych na cementach niskoklinkierowych. Dni Betonu 2021.
 3. Grzmil W, Raczkiewicz W. Ocena wpływu rodzaju cementu na proces karbonatyzacji betonu i korozji zbrojenia w próbkach żelbetowych. Cement, Wapno, Beton. 2017; R-22/84 4: 311 – 319.
 4. Elsalamawy M, Mohamed AR, Kamal EM. The role of relative humidity and cement type on carbonation resistance of concrete. Alexandria Engineering Journal. 2019; V. 58 I. 4: 1257 – 1264.
 5. Otieno M, Ikotun J, Ballim Y. Experimental investigations on the effect of concrete quality, exposure conditions and duration of initial moist curing on carbonation rate in concretes exposed to urban, inland environment. Construction and Building Materials. 2020: 246.
 6. Bouteiller V, Ceremona Ch, Baroghel-Bouny V, Maloula A. Corrosion initiation of reinforced concretes based on Portland or GGBS cements: Chloride contents and electrochemical characterizations versus time. Cement and Concrete Research. 2012; V. 42 I. 11.
 7. PN-EN 206+A1:2016-12: Beton –Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 8. PN-B-06265:2018-10 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
 9. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 10. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 11. PN-EN 12390-12:2020-06 Badania betonu. Część 12: Oznaczenie odporności betonu na karbonatyzację. Przyspieszona metoda karbonatyzacji.
 12. PN-EN 12390-18:2021-08 Badania betonu. Część 18: Oznaczenie współczynnika migracji chlorków.
 13.  CEN/TR 16639:2014E. Use of k-value concept, equivalent concrete performance concept and equivalent performance of combinations concept. CEN, marzec 2014.
dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska; CentrumTechnologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji ORCID: 0000-0001-5312-8866
mgr inż. Michał Drabczyk, Lafarge Cement S.A. ORCID: 0000-0002-8774-2650
mgr inż. Justyna Nowicka-Semen, Lafarge Cement S.A. ORCID: 0000-0003-0777-1644

mgr inż. Justyna Nowicka-Semen, Lafarge Cement S.A. ORCID: 0000-0003-0777-1644

 justyna.nowicka@lafarge.com

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.09.07

Article in PDF file

English article in PDF file