The influence of air temperature changes during the conditioning of mortars on their technical parameters


Vol. 549 (5) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

A. Kaczmarek

DOI: 10.15199/33.2018.05.04

Volume 549: Issue 5
Pages 12-13
Accepted for publication: 07.03.2018

Three types of mortars with various contents were selected for the tests. The mortar samples were divided into two parts: the first one involves the analysis performed in standard conditions (temperature +20°C, humidity 65%), the second are samples conditioned in changing temperature conditions (from -5°C to 0°C and air relative humidity of 55%). The results obtained indicate the essential influence of air temperature changes during the mortars setting on technological parameters obtained.

Keywords: mortar; laboratory tests; sample conditioning; temperature.
  1. Flaga Kazimierz, Wioletta Jackiewicz-Rek. 2010. „Oskurczu betonu wbadaniach laboratoryjnych i w rzeczywistych konstrukcjach na przykładzie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności wWarszawie”. Inżynieria i Budownictwo (9).
  2. Henkel Daniel,AlanW. Pense. 2002. Structures and Properties of Engineering Materials [J]. Mc Graw-Hill Series in Materials Science.
  3. Kurdowski Wiesław. Chemia cementu i betonu. Warszawa.Wydawnictwo PWN.
  4. PN-EN 1996-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
  5. PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska.
  6. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
  • dr inż. Anna Kaczmarek, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

dr inż. Anna Kaczmarek

anna.kaczmarek@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.04