A quality of external walls joints in hygrothermal aspect


Vol. 549 (5) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

K. Pawłowski,
A. Dylla

DOI: 10.15199/33.2018.05.03

Volume 549: Issue 5
Pages 9-11
Accepted for publication: 01.03.2018

A building design with low energy consumption requires the use of innovative thermal insulationmaterials for the construction of external walls and a renewable energy source. The article presents the factors formative the quality of external walls joints in the hygrothermal aspect. Physical parameters of selected thermal bridges were determined with different material systems using the software TRISCO taking into account the different parameters of external and internal air.

Keywords: external walls joint; hygrothermal requirements
  1. Dylla Andrzej. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszwa.Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  2. Pawłowski Krzysztof. 2016. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy. Warszawa. Grupa Wydawnicza Medium.
  3. PN-EN ISO 10211 2008Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
  4. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
  6. Warunki techniczne, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeniaMinistra Infrastrukturywsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
  • dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Krzysztof Pawłowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Krzysztof Pawłowski

krzypaw@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.03