Legal and economic stimuli for the development of energy-efficient construction


Vol. 549 (5) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

M. Ramczyk

DOI: 10.15199/33.2018.05.02

Volume 549: Issue 5
Pages 6-8
Accepted for publication: 07.03.2018

The article presents a detailed review of the most important legal regulations stimulating the development of the energy-efficient building sector in the European Union and the state of their implementation in Polish law. The paper indicates the key consequences of introduced regulations for investors, designers and companies related to the construction sector. Economic instruments supporting energy-efficient construction in Poland are also presented.

Keywords: energy-efficient construction; nearly zero-energy building; legal stimuli; economic instruments.
  1. Akty prawne: http://www.sejm.gov.pl (dostęp 28.02.2018 r.).
  2. Informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): http://www.nfosigw.gov.pl (dostęp 28.02.2018 r.).
  3. Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej: http://buildingsplatform.org (dostęp 28.02.2018 r.).
  4. Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej: http://www.europa.eu (dostęp 28.02.2018 r.).
  5. RamczykMarek, Krzysztof Pawłowski. 2017. „Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce”. Izolacje 220 (10): 26 – 31.
  6. RozporządzenieMinistra Infrastruktury i Rozwojuwsprawiemetodologiiwyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 376).
  7. Uchwała RadyMinistrów z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
  • dr Marek Ramczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr Marek Ramczyk

marek.ramczyk@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.02