The board products based on gypsum in modern construction


Vol. 548 (4) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

O. Kopyłow

DOI: 10.15199/33.2018.04.06

Volume 548: Issue 4
Pages 28-29
Accepted for publication: 01.03.2018

The article discusses the basic technical and functional properties of selected gypsum board products. The scope and methods of technical evaluation of the discussed products are presented. Particular attention has been paid to the assessment of suitability and safety of use.

Keywords: gypsum; boards; wall claddings; functional properties.
  1. KopyłowOłeksij. Z2017. „Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin wewnętrznych o specjalnym przeznaczeniu”. Materiały Budowlane (12): 8 – 10.
  2. PN-EN 15283-2+A1:2012 Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe.
  3. PN-EN 15283-1+A1:2012 Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat.
  4. PN-EN 12859:2011 Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań.
  • dr inż. Ołeksij Kopyłow Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

dr inż. Ołeksij Kopyłow

o.kopylov@itb.pl