Causes of cracking to non-bearing masonry walls


Vol. 548 (4) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

J. Szulc,
K. Sztuka

DOI: 10.15199/33.2018.04.04

Volume 548: Issue 4
Pages 20-22
Accepted for publication: 13.02.2018

The article presents examples of damages to non-bearing masonry walls selected from the engineering practice and description of their potential reasons. The basis for the diagnosis were: calculations of static-endurance slabs, results of measurements of their deformation and examinations conducted in the field in situ. In order to determine the impact of slab deflection on the analyzed walls behavior, a test load of the fragment of the slab was carried and a number of construction pitches were made in order to identify implementing errors. The conclusions made on the above concern the usefulness of applied solutions of non-bearing masonry walls and show directions of possible actions.

Keywords: masonry wall; non-bearing walls; cracks; acting deflections; test load.
 1. Drobiec Łukasz, Jan Kubica. 2006. „Zapobieganie zarysowaniom ścian murowych opartych na stropach żelbetowych”. Materiały Budowlane 404 (4): 21 – 23.
 2. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, AdamPiekarczyk. 2013. Konstrukcjemurowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe. PWN.
 3. Gajownik Roman, Jan Sieczkowski. 2015. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne”. Zeszyt 3: Konstrukcjemurowe. Warszawa. ITB.
 4. ISO 4356:1977 Bases for the design of structures. Deformations of buildings at the serviceability limit states.
 5. Lechman Marek, Jarosław Szulc. 2017. „Zarysowania niekonstrukcyjnych ścian murowanych budynku w stadium realizacji”. Materiały Budowlane 536 (4): 14 – 16. DOI: 10.15199/33.2017.04.04.
 6. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
 7. PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 8. PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
 9. Szulc Jarosław. 2013. „Ugięcia czynne stropów żelbetowych a uszkodzenia elementów do nich przylegających”. Materiały Budowlane 488 (4): 35 – 38.
 • dr inż. Jarosław Szulc Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu
 • mgr inż. Krzysztof Sztuka Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu

dr inż. Jarosław Szulc

j.szulc@itb.pl