The influence of unconventional reinforcement on the strength of non-autoclave foam concrete


Vol. 549 (5) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

Y. Famulyak,
M. Delyavskyy,
J. Sobczak-Piąstka

DOI: 10.15199/33.2018.05.05

Volume 549: Issue 5
Pages 14-16
Accepted for publication: 08.03.2018

When the marginal loads are reached, all of alveolar concrete, included foam concrete, are destroyed without previous deformations. So, the main condition for the safe and reliable foam concrete use in the structures elements is to increase its strength characteristics for short and long loads. In this article are proposes one of the methods of increasing the strength of non-autoclave foam concrete making use of secondary waste.

Keywords: foam concrete; unconventional
 1. Babich Jewgienij. 1988. Budowa lekkiego betonu na porowatych kruszywach. Kijów.Wyższa szkoła.
 2. Demchyna Kh., I. Gornikovska,Ya. Kovalchik. 2010. Badanie fizycznych i mechanicznych właściwości pianobetonu zbrojonego włóknami. Odessa. Wydawnictwo OPWSBA (37). 100 – 111.
 3. DSTU B V. 2.7-214:2009. 2010. Beton. Metody określania wytrzymałości próbek kontrolnych. Kijów. Minregionbud Ukrainy. 43 str.
 4. Famulyak Yuriy. 2016. „Element z betonu komórkowego z elastycznym wzmocnieniem organicznym”. Patent Ukrainy na wzór użytkowy, U2016 01243 IPC E04C 5/02 (2006.01) IPC E04C 2/06 (2006.01). No. 109048, application. 12.02. 2016; opublikowany 10.08.2016. Bull No. 15.
 5. Famulyak Yuriy. 2017. „Jednoprzęsłowy złożony еlement z betonu lekkiego ze wzmocnieniem siatką kompozytową”. Patent Ukrainy na wzór użytkowy, U2016 13083 IPC E04C 5/02 (2006.01) IPC E04C 3/20 (2006.01). No. 115491, application. 21.12.2016; opublikowany 25.04. 2017. Bul. No. 8.
 6. Famulyak Yurij, Bogdan Demchyna. 2017. „Zastosowanie elastycznego wzmocnienia pochodzenia organicznego w złożonych elementach z betonu komórkowego”. Konstrukcje budowlane. Teoria i praktyka (1). Kijów. Wydawnictwo KPWSBA. 8 – 14.
 7. Famulyak Yurij, Mikhailo Volynets. 2010. „Zastosowanie elastycznego wzmocnienia biologicznego w elementach belkowych z pianobetonu”. Architektura i budownictwo rolnicze (11). Lwów. Wydawnictwo LPUR. 69 – 77.
 8. Famulyak Yuriy, Sofia Burchenya i in. 2015. „Zastosowanie niekonwencjonalnego zbrojenia w elementach piano- igazobetonowych”. Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 45 – 53.
 9. Opekunov V. 2006. Porowate materiały kompozytowe i ich zastosowanie w budownictwie. Kijów. Construction Academy of Ukraine.
 10. PaplavskisYa.,Yu. Noviks. 2005. „Właściwości termo-techniczne ścian z betonu komórkowego”. Teoria i praktyka produkcji i zastosowania betonu komórkowego w budownictwie (2). Dniepropietrowsk. Wydawnictwo PPWSBA. 193 – 196.
 11. SanytskyyМ., O. Poznyak,V. Ilyev. 2003. „Beton na zmodyfikowanym cemencie portlandzkim”. Aktualne problemy z zakresu budownictwa i inżynierii środowiska: VІІІ International. nauki Konf., Lwów, Kiszitse, Rzeszów, 6 – 11 października 2003 r. Sb. materiały konferencyjne. Lwów.Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej. 23 – 36.
 • dr inż. Yuriy Famulyak, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Wydział Budownictwa i Architektury.
 • prof. dr hab. Mykhaylo Delyavskyy, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Wydział Budownictwa i Architektury
 • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

justynas@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.05