The influence of addition polyethylene glycol on the properties of sand-lime product


Vol. 526 (6) 2016 / poniedziałek, 28 stycznia, 2019
[in Polish]

Ryszard Dachowski,
Paulina Kostrzewa

DOI: 10.15199/33.2016.06.31

Volume 526: Issue 6
Pages 73-74
Accepted for publication: 12.04.2018 r.

The aim of this study was to modify the composition of traditional products silicate to performance enhancing physical and mechanical properties of the material. The differences were analyzed in bulk density, moisture content and compressive strength of samples containing polyethylene glycol, relative to the conventional silicate samples. The test results clearly show the positive effect of the addition on the sand-lime products. Reduced 7% was bulk density, also reported improvement in the compressive strength of 15%and a decrease in humidity of 20%. On the basis of images of scanning electron microscopy were determined phase of hydrated calcium silicates present in the test samples.Was performed also X-ray diffraction XRD.
Keywords: silicate, polyethylene glycol, sand-lime products, microstructure.
[1] Ciabach Jerzy. 1983. „Właściwości i zastosowanie poliglikoli etylenowych”. Ochrona Zabytków 36 (3-4): 223 – 226.
[2] Dziewońska Maria. 1995. Związki wielkocząsteczkowe – polimery. Kraków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
[3] Kurdowski Wiesław. 1991. Chemia Cementu. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[4] Lewowicki Stanisław. 2000. Zarys technologii materiałów budowlanych. Częstochowa. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
[5] Lichołai Lech, Artur Szalacha. 2005. Materiały budowlane i ich badania laboratoryjne. Rzeszów. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
[6] Nowek Milena. 2014. „The use of selected regranulates in silicate masonary elements”. 9-th International Conference Environmental engineering.
[7] Owsiak Zdzisława, Anna Sołtys. 2015. „The influence of a halloysite additive on the performance of autoclaved aerated concrete”. Ceramics – Silikaty 59 (I): 24 – 28.
[8] PN-EN 771-2+A1:2015-10E. Wymagania dotyczące elementówmurowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe.
[9] PN-EN 772-1+A1:2015-10E. Metody badań elementów murowych – Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[10] PN-EN 722-10:2010P. Metody badań elementów murowych – Część 10: Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[11] Sieniawska-Kuras Anna. 2011. Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane. Krosno. Wydawnictwo KaBe.
[12] Stefańczyk Bogusławi inni. 2005. Budownictwo Ogólne, Tom 1 – Materiały i wyroby budowlane. Warszawa. Arkady.
[13] Zapotoczna-Sytek Genowefa, Svetozar Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie.Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Paulina Kostrzewa, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Paulina Kostrzewa

pkostrzewa@tu.kielce.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.31