Influence of lithium water glass (2,6) on microstructure of sand-lime composites


Vol. 526 (6) 2016 / poniedziałek, 28 stycznia, 2019
[in Polish]

Ryszard Dachowski,
Katarzyna Komisarczyk

DOI: 10.15199/33.2016.06.30

Volume 526: Issue 6
Pages 71-72
Accepted for publication: 14.04.2018 r.

This article presents the results of studies of selected physical characteristics of autoclaved sand-lime containing an admixture of lithium water glass having a molar ratio of 2.6. The study focused primarily on the porosity. Describes the geometry and pore size based on the results of scanning electron microscope and an optical microscope. The pore size distribution was determined using mercury porosimetry. For the study, samples were produced in the shape of parallelepipeds with dimensions 40 x 40 x 160 [mm]. The dopant is added in an amount of 0.5%, 3.0% and 5% by weight of the liquid component. Analysis of the results shows that with increasing lithium water glass (2.6) apparent density increases and decreases the volume of the pores opening.
Keywords: Mercury Intrusion Porosimetry, sand-lime products, porosity.
[1] Czarnecki Lech, Tadeusz Broniewski., Otto Henning. 1994. Chemia w budownictwie. Warszawa. Wydawnictwo Arkady.
[2] Dachowski Ryszard, Anna Stępień. 2011. „Zastosowanie krzemianu litu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej”. Opis patentowy PL 216688.
[3] Jamroży Zygmunt. 2008. Beton i jego technologie. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[4] Małolepszy Jan, Marek Gawlicki, Waldemar Pichór i inni. 2008. Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. Kraków. Wydawnictwo AGH.
[5] Nikitsin Vadim, Beata Backiel-Brzozowska. 2008. „Ocena oporu penetracji wody w tworzywach ceramicznych”. Ceramika 103: 1031-1036.
[6] Nikitsin Vadim, Beata Backiel-Brzozowska. 2010. „Ocena zdolności wyrobów wapienno- piaskowych do przeciwstawiania się wnikaniu wody”. Civil and Environmental Engineering 1 (2): 163-168.
[7] PN-EN 771-2: 2006+A1: 2005: Wymagania dotyczące wyrobów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.
[8] Pytel Zdzisław, Jan Małolepszy. 1990. „Struktura i tekstura cegły sylikatowej z dodatkami odpadu pochromowego”. Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej (106): 287-295.
[9] Pytel Zdzisław,Marian Kałwa, Jan Małolepszy. 1989. „Silicate structurals materials from fly as”. XV Conference on Silicate Industry and Silicate Science I: 219 – 222.
[10] Stępień Anna. 2012. „Wpływ kruszywa bazaltowego na porowatość i wytrzymałość wyrobów silikatowych”. Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska red. M. Iwański: 37 – 46. Politechnika Świętokrzyska.
dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury mgr inż. Katarzyna Komisarczyk, Politechnika Świętokrzyska,Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Katarzyna Komisarczyk

komisarczyk.kasia@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.30