Modification of autoclaved aerated concrete with high-impact polystyrene


Vol. 526 (6) 2016 / poniedziałek, 28 stycznia, 2019
[in Polish]

Ryszard Dachowski,
Sylwia Kapała

DOI: 10.15199/33.2016.06.29

Volume 526: Issue 6
Pages 69-70
Accepted for publication: 14.04.2018 r.

The aim of this article is to present the impact of high-impact polystyrene (HIPS) dust on phase composition and physical andmechanical properties of autoclaved aerated concrete (AAC). The modified product was analyzed X-ray examination and bulk density, compression strength and water absorption. Initial study results indicate that the optimum HIPS content of about 30% increased the AAC compressive strength by 27% and reduced the absorption coefficient by 28% relative to the conventional AAC. Exploratory research shows that this additive has a positive effect on improving the properties of autoclaved aerated concrete and leads for further research in this direction.
Keywords: AAC, polymer, high-impact polystyrene, modification.
[1] Alfarraj Abdulrahman, Nauman E. Bruce. 2004. „Super HIPS: improved high impact polystyrene with two sources of rubber particles”. Polymer 45: 8435–8442. DOI: 10.1016/j.polymer. 2004.10.005.
[2] Czarnecki Lech. 2010. „Betony polimerowe”. Cement Wapno Beton (2): 63 – 85.
[3] Dachowski Ryszard, Kapała Sylwia. 2015. „Wpływ regranulatu polistyrenu wysokoudarowego na właściwości użytkowe autoklawizowanego betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 520 (12): 18 – 20. DOI: 10.15199/33.2015.12.
[4] Dębska Bernadeta. 2009. „Modyfikacja betonów i zapraw polimerowych odpadami z tworzyw sztucznych”. Izolacje (2): 56 – 63.
[5] PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe.
[6] PN-EN 772-1:2011Metody badań elementów murowych – Część 1. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[7] PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych – Część 11. Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnymoraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.
[8] PN-EN 772-13:2001 Metody badań elementów murowych. Część 13. Określenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym.
[9] Skorniewska Marta, Genowefa Zapotoczna-Sytek. 2011. „Zastosowanie cementów CEM II i CEM V do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)”. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych R. 4 (7): 63 – 182.
[10] Vilaplana Francisco, Amparo Ribes-Greus, Sigbritt Karlsson. 2010. „Chromatographic pattern in recycled high-impact polystyrene (HIPS) – Occurrence of low molecular weight compounds during the life cycle”. Polymer Degradation and Stability 95: 172 – 186.
[11] Zapotoczna-Sytek Genowefa, Svetozar Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PSk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Archtektury

mgr inż. Sylwia Kapała, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Archtektury

mgr inż. Sylwia Kapała

skapala@tu.kielce.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.29