Improving safety and reliability of steel chimneys throught the modernization of vibration damping systems


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 1 lutego, 2019

(InPolish)

M. Kędzierski,
P. Podstolak ,
Ł. Ortyl,
P. Kuras

DOI: 10.15199/33.2016.05.17

Volume 525: Issue 5
Pages 38-39
Accepted for publication: 17.03.2016 r.

The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests. Keywords: steel chimneys, wind resonance, radar interferometer, robotic total station, MEMS accelerometers, dynamic tests, vibration dampersc.
  1. Bajpai Vijay Kumar, Dixit Garg, Kumar Gupta Manoj. 2007. „Vibration-Dampers for Smoke Stacks”. 3rd WSEAS International Conference on Applied And Theoretical Mechanics, Spain, December.
  2. Ciesielski Roman, Andrzej Flaga, Janusz Kawecki. 1996. „Aerodynamic effects on a non-typical steel chimney 120 m high”. Journal ofWind Engineering and Industrial Aeordynamics 65.
  3. Kawecki Janusz, Ryszard Masłowski. 2010. „Zastosowanie tłumików pasywnych, quasi-aktywnych i hybrydowych do redukcji drgań sejsmicznych i parasejsmicznych budowli – przegląd rozwiązań”. 2010. Czasopismo Techniczne (11).
  4. Lewandowski Roman. 2014. Redukcja drgań konstrukcji budowalnych. Warszawa. PWN.
mgr inż. Mariusz Kędzierski Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k. mgr inż.Paweł Podstolak Firma Projektowa BUKO dr inż. Łukasz Ortyl Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska dr inż. Przemysław Kuras Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Mariusz Kędzierski Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

mariusz.kedzierski@emka.krakow.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.17