The experimental studies on steel pipe transverses of 110 kV line


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Łodo
J. Michałek

DOI: 10.15199/33.2016.09.13

Volume 529: Issue 9
Pages 46-47

Accepted for publication: 08.08.2016 r.

In the paper the results of experimental studies on steel pipe transverses of changeable square cross-section fixed with screws in pre-tensioned spun concrete pole were presented. The studies were performed in natural scale for the most intensive loaded transverses of P-type through poles and M6-type strong poles of 110 kV overhead power lines.

Keywords: power lines poles, spun concrete, steel transverses, experimental studies.
  1. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek, Stanisław Wójcik, Marek Lipniak. 2016. „Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV”. Materiały Budowlane 525 (5): 60 – 61 DOI: 10.15199/33.2016.05.28.
  2. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek. 2016. „Badania górnej części strunobetonowego słupa elektroenergetycznego linii 110 kV wraz z osprzętem w postaci przykręcanych stalowych poprzeczników słupów przelotowych P i mocnych M6”. Raport serii SPR 16.Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
  3. Wójcik Wiesław, Robert Pawlicki, Tomasz Musiał. 2015. Słupy żerdziowe wirowane 110 kV. Specyfikacja badań poprzecznika słupa przelotowego P i mocnego M. Kraków. B. S. i P. E. ENERGOPROJEKT KRAKÓWS.A.
  4. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RPwniosku nr P. 413971 o udzielenie patentu na wynalazek pt.:Mocowanie poprzecznika do słupa strunobetonowego. 2015. Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Lewin Brzeski.
  • dr inż. Aleksy Łodo Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Jarosław Michałek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Jarosław Michałek

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.13