Production of pretensioned prestressed spun concrete towers


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Łodo
J. Michałek
M. Chodór

DOI: 10.15199/33.2016.09.12

Volume 529: Issue 9
Pages 44-45

Accepted for publication: 20.06.2016 r.

In the paper the technology of production of pretensioned prestressed spun concrete elements for construction of telecommunication towers and columns of high voltage power lineswas presented. The execution of reinforcement cage, pouring of concrete in open form and pulling the hardened elements out of form were discussed.

Keywords: telecommunication towers of concrete, high voltage power lines, production.
  1. Kubiak Janusz,Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2015. „Produkcja wirowanych żerdzi elektroenergetycznych w formach nieotwieranych podłużnie”. Materiały Budowlane 514 (6): 38 ÷ 39. DOI: 10.15199/33.2015.06.10.
  2. Kubiak Janusz,Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2015. „Słupy sprężone w liniach wysokiego napięcia”.Materiały Budowlane 514 (6): 40 ÷ 41. DOI: 10.15199/33.2015.06.11.
  3. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek. 2003. „Wieże telekomunikacyjne z betonu wirowanego”.Materiały Budowlane 371 (7): 38 ÷ 39.
  4. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek. 2014. „Wieże z betonu wirowanego pod małe turbozespoły wiatrowe”. Materiały Budowlane 502 (6): 50 ÷ 51.
  • dr inż. Aleksy Łodo Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • dr inż. Jarosław Michałek Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Maciej Chodór ALIS Budownictwo Maciej Chodór

dr inż. Jarosław Michałek

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.12