Transverses in overhead power lines


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

J. Michałek

DOI: 10.15199/33.2016.09.14

Volume 529: Issue 9
Pages 48-49

Accepted for publication: 01.07.2016 r.

In the paper a few types of transverses installed formerly and nowadays in poles of overhead power lines were presented. Strength and exploitation criteria deciding on the steel or reinforced concrete transverses selection of the power lines of medium and high voltage were discussed.

Keywords: power line pole, transverse, overhead power line.
  1. Bascsa Erich. 1981. „Schleuderbeton: Herstellung und Verwendung im Hoch- und Tiefbau”. Schweizer Ingenieur und Architekt 99 (7): 107 ÷ 116.
  2. Kleinlogel Adolf. 1928. „Eisenbetonmaste für Hochspannungsleitungen”. 1928. Beton und Eisen (7): 140 ÷ 144.
  3. KudzysAntanas. 1975. Żelezobetonnyje konstrukcii kolcewogo sieczenija. Wilno. Izdatelstwo Mintis.
  4. Kubiak Janusz, Aleksy Łodo, Jarosław Michałek. 2015. „Słupy sprężone w liniach wysokiego napięcia”. Materiały Budowlane 514 (6): 40 ÷ 41. DOI: 10.15199/33.2015.06.11.
  5. Łodo Aleksy, Jarosław Michałek, Stanisław Wójcik, Marek Lipniak. 2016. „Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV”. Materiały Budowlane 525 (5): 60 ÷ 61: DOI: 10.15199/33.2016.05.28.
  6. Rodgers E. Thomas. 1984. „Prestressed concrete poles: „State- of-the-Art.”. PCI Journal (9/10): 52 ÷ 103
  • dr inż. Jarosław Michałek Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Jarosław Michałek

jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.14