The effect of choice of lateral load distribution method on the values of the loads in shear walls of wood frame buildings


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

R. Roszczyc,
M. Szkobodziński

DOI: 10.15199/33.2017.07.23

Volume 539: Issue 7
Pages 71-73
Accepted for publication: 23.05.2017 r.

This article presents the problem of distribution of lateral loads on the shear walls in a wood frame buildings. The paper presents methods of lateral load distribution and their comparison on the example of a building with an eccentric location of shear walls.The results obtained from the analytical methods were compared with the results obtained from numerical calculations made using the finite element method.

Keywords: loads distribution, wood frame buildings, spatial stiffness, shear wall.
  1. Kapela Marel, Józef Sieczkowski. 2003. Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  2. Miedziałowski Czesław, Mikołaj Malesza. 2003. Budynki o szkielecie drewnianym z poszyciem. Warszawa-Białystok. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej.
  3. PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne – Wartości charakterystyczne do projektowania – Część 1: Płyty OSB, płyty wió- rowe i płyty pilśniowe.
  4. PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
  5. PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.
  6. PN-EN 594 Konstrukcje drewniane – Metody badań – Badania sztywności i nośności płyt ściennych o szkielecie drewnianym.
mgr inż. Rafał Roszczyc, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Marcin Szkobodziński, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Rafał Roszczyc

r.roszczyc@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.23