Comparative analysis of the ground snow load in the polish – czech borderland


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

Sz. Karczewski,
Ł. Sadowski

DOI: 10.15199/33.2017.07.24

Volume 539: Issue 7
Pages 74-75
Accepted for publication: 30.05.2017 r.

In this paper was made a critical comparative analysis of the ground snow load value in chosen places of polish – czech borderland. Also a way to determine that coefficient in Poland and Czech Republic based on the Eurocodes has been presented. The results of this analysis show that in selected places on polish – czech borderland the values of the ground snow load established based on appendixes applicable in Czech Republic are higher than values established based on appendixes applicable in Poland.
Keywords: ground snow load, Eurocode, peer analysis, polish-czech borderland.
  [1] Biegus Antoni. 2014. Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  [2] Chruściel Wojciech, Paweł Sulik. 2011. „Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3”. Materiały Budowlane 467 (7): 77 – 79.
  [3] ČSN-EN 1991-1-3. 2005. Zatiženi konstrukci Část 1-3: Obecná zatižení.
  [4] http: //www.snehovamapa.cz/(dostęp: 28.05.2017).
  [5] http: //www.snihnastrese.cz/new_window_img.php?src=img/mapa-snehove-oblasti-cr-velka-nova.jpg (dostęp: 28.05.2017).
  [6] PN-EN 1991-1-3:2005. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem.
  [7] Rawska-Skotniczny Anna. 2014. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według eurokodów. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  [8] Żurański Jerzy. 2006. „O obciążeniu śniegiem w aktualnych normach polskich”. Inżynieria i Budownictwo (62): 510 – 513.
  [9] Żurański Jerzy. 2006. „Obciążenie śniegiem w ujęciu nowej normy PN-EN 1991-1-3:2003”. Inżynieria i Budownictwo (62): 66 – 69.
Szymon Karczewski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Łukasz Sadowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Łukasz Sadowski

lukasz.sadowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.24