Forming the geometry of helix footbridge


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

M. Gałuszka,
M. Betlej,
H. Ciurej

DOI: 10.15199/33.2017.07.22

Volume 539: Issue 7
Pages 68-70
Accepted for publication: 24.05.2017 r.

The article presents the method of forming the geometry of footbridge structure inspired by “The Helix Bridge” in Singapore. Introduced parametric equations define the location of any point of construction in regard to the global reference frame. As a result, emendation of basic geometrical parameters of the object is easily available. Considerations are proem to FEM analysis of the construction. Presented formulation may be directly used in engineering practise.

Keywords: footbridge, helix, parametric modeling.
  1. Bronstejn Ila Nikolaevic, Andrzej Szczech, Marek Gorzecki. 2004. Nowoczesne kompendium matematyki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
  2. Gdowski Bogusław. 1982. Elementy geometrii różniczkowej z zadaniami. Warszawa. PWN.
  3. http://www.coxarchitecture.com.au/project/the-helix-bridge
  4. http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Helix_Pedestrian_Bridge.pdf
  5. Oprogramowanie LUSAS Manual.
  6. Paluch Marian. Mechanika teoretyczna: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. 2006. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Michał Gałuszka
mgr inż. Michał Betlej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
dr inż. Henryk Ciurej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

dr inż. Henryk Ciurej

hciurej@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.22