The durability of ground injections


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

T. Błaszczyński
B. Klimaszewski

DOI: 10.15199/33.2016.11.15

Volume 531: Issue 11
Pages 46-47
Accepted for publication: 04.10.2016 r.

Injection-technologies make possible quick solution of problems connected with grounds tightening or strengthening. In the face of lack of knowledge, concerning of full spectrum of property and limitations, authors made an attempt the verification of the durability solutions of ground injections with the utilization of acrylic resins by means of frost resistant. Investigations showed that after execution of the test 150 cycles of freezing-thawing this material still keeps necessary properties for functions of ground-resin composite.

Keywords: concrete, hydrophobisation, absorbability, strengthening, tightening.
  1. Gnatowski Marek, Andrzej Balcerzak, Witold Giżyński. 1981. „Stabilizacja gruntów żywicami syntetycznymi”. Inżynieria i Budownictwo (5): 180.
  2. Gnatowski Marek, Włodzimierz Szlezyngier. 1955. „Żywice mocznikowo-formaldehydowe do wzmacniania i uszczelniania gruntów na drodze iniekcji”. Przemysł Chemiczny (7): 343.
  3. Gnatowski Marek. „Starzenie się żywic mocznikowo-formaldehydowych stabilizujących grunt cz. I, cz. II, cz. III”. Polimery, 2/1978 s. 55, 8/1979 s. 357, 11/1980 s. 404.
  4. Kałędowska Małgorzata. 1995. Badanie środków do wzmacniania i uszczelniania gruntów. Badania nad zastosowaniem Polisolakrylu PM do uszczelniania gruntów i wiązania mineralnych materiałów sypkich. Ocena właściwości kompozycji Polisolakrylu PM z dodatkami mineralnymi. Sprawozdanie ICSO, Kędzierzyn- -Koźle.
  5. PN-86/B-02480, Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
  6. PN-88/B-04481, Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
  • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. ndzw Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. Bogumił Klimaszewski Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof.

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.15