Effect of nano admixture of C-S-H on the compressive strength parameter of concrete with fly ashes


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

B. A. Szostak
G. L. Golewski

DOI: 10.15199/33.2016.11.16

Volume 531: Issue 11
Pages 48-49
Accepted for publication: 05.10.2016 r.

Nowadays, various mineral additives and chemical admixtures are more and more frequently used in concrete mixtures. One of the most frequently used additives are siliceous fly ashes (FA). Research, that carried out so far indicates a significant decrease in strength parameters of concrete with the addition of FA in early ages of curing. On the other hand, numerous experiments prove that using C-S-H seeds causes an increase in mechanical features of composites with cement matrix. The authors of the study decided to carry out laboratory tests on concrete mixtures with the addition of siliceous FA and nano admixture of C-S-H.

Keywords: concrete, fly ash, nano admixture of C-S-H, nanotechnology.
 1. Antonovic V., I. Pundiene, R. Stonys, J. Cesniene, J. Keriene. 2010. „A review of the possible applications of nanotechnology in refactory concrete”. Journal of Civil Engineering and Management 16 (6): 595 – 602.
 2. BASF – MasterX-SEED 100 – Domieszka przyspieszająca twardnieniemateriałówcementowych. – karta techniczna dostępna na stronie producenta – (https://www.master-builders-solutions.basf.pl/pl-pl/products/master- x-seed/340 na dzień 01.09.2016 r.).
 3. Błaszczyński Tomasz Z. 2012. „Cudowny świat betonu”, w: Nanotechnologie w budownictwie. Targi Budowlane BUDMA, CUTOB Poznań: 1 – 41.
 4. Brzozowski Piotr,Monika Szczotkowska. 2013. „Wpływ nanokryształów CSH na wytrzymałość betonów cementowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym”. Przegląd Budowlany 7-8: 43 – 46.
 5. Czarnecki Lech. 2006. „Nanotechnologia – wyzwaniem inżynierii materiałów budowlanych”, Inżynieria i Budownictwo 9: 46 – 469.
 6. Czarnecki Lech. 2007. „Czy nanotechnologia to przyszłość betonu?”. Materiały Budowlane 423 (11): 4 – 5.
 7. Czarnecki Lech. 2011. „Nanotechnologia w budownictwie”. Przegląd Budowlany 1: 40 – 53.
 8. Golewski Grzegorz Ludwik. 2011. „Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 470 (10): 39 – 42.
 9. Golewski Grzegorz Ludwik. 2013. „Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych”. Budownictwo i Architektura 12 (3): 145 – 152.
 10. Golewski Grzegorz Ludwik. 2015. „Makroskopowa ocena procesów pękania w betonach z popiołami lotnymi”. Materiały Budowlane 519 (11): 210–212. DOI; 10.15199/33.2015.11.66.
 11. Golewski Grzegorz Ludwik. 2013. „Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 494 (10): 28-30.
 12. Golewski Grzegorz Ludwik. 2016. „Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi”.Materiały Budowlane 530 (10): 28 – 29. DOI 10.15199/33.2016.10.09.
 13. PN-EN 206: 2014-04 – Beton –Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 14. Pużak Tomasz. 2010. „Nanotechnologia – przyszłość prefabrykaWyniki badania wytrzymałości na ściskanie (f cji betonowej”. Materiały Budowlane 459 (11): 16 – 18.
 • mgr inż. Bartosz Andrzej Szostak Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
 • dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski, prof. ndzw. Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski, prof.

g.golewski@pollub.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.16