Ecological and economic benefits resulting from the use of total addition of siliceous fly ash and compacted silica fume in concrete


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 23 października, 2018

(InPolish)

D. M. Gil,
G. L. Golewski

DOI: 10.15199/33.2018.10.05

Volume 554: Issue 10
Pages 22-24
Accepted for publication: 14.09.2018 r.

The aim of the article is to prove, on the basis of our own research, whether the use of industrial waste for the production of concrete, ie: siliceous fly ash (FA) and compacted silica fume (SF), is justified in terms of economics and ecology. The paper presents the results of tests ofmechanical and physical parameters of concrete mix and concrete with the use of hybrid additives FA and SF. The problem of natural radioactivity of concretes with these waste materials was also discussed. Based on the results from a wide range of experimental studies, it has been proved that synergy of interaction of both mineral additives on the structure of a concrete composite brings both ecological and economic benefits.
Keywords: concrete; fly ash; silica fume; economy; ecology; sustainable development.
 • [1] Czarnecki Lech. 2006. „Przyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju”.Materiały Budowlane 411 (11): 22 – 24, 52.
 • [2] Czarnecki Lech, Zbigniew Paszkowski. 2016. „Naprawa, utrzymanie i rewitalizacja jako czynniki kształtujące zrównoważone budownictwo”. Materiały Budowlane 525 (5): 126 – 129. DOI: 10.15199/33.2016.05.57.
 • [3] DohojdaM.,M. Rzeszutko. 2014. „Wyniki badań promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 505 (9): 65 – 67.
 • [4] Giergiczny Zbigniew. 2009. „Dodatki mineralne – niezastąpione składniki współczesnego cementu i betonu”. Materiały Budowlane 439 (3): 46 – 50.
 • [5] Giergiczny Zbigniew,Albin Garbacik. 2010. „Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych”. Materiały Budowlane 458 (10): 27 – 30, 59.
 • [6] Gil Damian Marek, Grzegorz Ludwik Golewski. 2016. „Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki”. Materiały Budowlane 531 (11): 116 – 117. DOI: 10.15199/33.2016.11.50.
 • [7] Golewski Grzegorz Ludwik. 2015. Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych. Lublin. Politechnika Lubelska.
 • [8] Golewski Grzegorz Ludwik. 2013. „Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 494 (10): 28 – 30.
 • [9] Golewski Grzegorz Ludwik. 2011. „Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 470 (10): 39 – 42.
 • [10] Golewski Grzegorz Ludwik, Tomasz Sadowski. 2005. „Odporność na pękanie betonów z kruszywami naturalnymi i łamanymi”. Przegląd Budowlany (10): 31 – 37.
 • [11] Haustein Elżbieta. 2016. „Wpływ popiołu lotnego na proces wymywania wybranych metali ciężkich z betonu”. Materiały Budowlane 527 (7): 88 – 90. DOI: 10.15199/33.2016.05.57. [12] Kosior-Kazberuk Marta. 2010. „Nowe dodatki mineralne do betonu”. Civil and Environmental Engineering (Budownictwo i Inżynieria Środowiska) 1 (2): 47 – 55.
 • [13] Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 4, poz. 29) w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra 226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
 • [14] Saunders A. 2015. The cement industry of China – A new normal. Global CementMagazine.
 • [15] Wiśniewska Krystyna. 2015. „Popioły z energetyki pełnowartościowymi surowcami dla budownictwa”. Materiały Budowlane 520 (12): 41. DOI: 10.15199/33.2015.12.12.
 • [16] Zapotoczna-Sytek Genowefa, K. Mamont-Cieśla, T. Rybarczyk. 2012. „Mit o promieniotwórczości autoklawizowanego betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 477 (5): 54 – 56.
mgr inż. Damian Marek Gil, dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.05