Technical evaluation of the bracket systems for the ventilated facade by EOTA


Vol. 524 (4) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

O. Kopyłow

DOI: 10.15199/33.2016.04.28

Volume 524; Issue 4
Pages 110-112
Accepted for publication: 24.02.2016 r.

Based on the analysis of the work of EOTA, article discusses test methods used for technical evaluation of the bracket systems for the ventilated facade. For obtaining an European Technical Assessment EOTA provides for checking more technical characteristics of the bracket systems than foreseen in the national approval proceeding. Most of the research methods derived from ETAG 034.

Keywords: bracket systems for the ventilated facade, test methods.
  1. EOTA ETAG 034 cz. 1 i 2 Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych: Część 1: Zestawy okładzin wentylowanych wraz z elementami mocującymi. Część 2: Zestawy zawierające elementy okładzinowe, elementy mocujące, pod konstrukcję oraz wyroby izolacyjne.
  2. PN-EN ISO9223:2012 Korozjametali i stopów – Korozyjność atmosfer – Klasyfikacja, określanie i ocena.
  3. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
Ołeksij Kopyłow, Ph. D., Eng. - Building Research Institute

Ołeksij Kopyłow, Ph. D., Eng.

o.kopylov@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.28