Ventilated façade with fiber cement boards


Vol. 524 (4) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

K. Schabowicz,
M. Szymków

DOI: 10.15199/33.2016.04.29

Volume 524; Issue 4
Pages 112-114
Accepted for publication: 02.12.2015 r.

This article presents the performance of ventilated façades mostly of fiber cement boards, which are increasingly being used as cladding for façades of buildings. It presents the basic types of ventilated façades, discussed them and shown graphically and shown resolve fastening lining, along with the basic requirements and parameters.

Keywords: types of façade, ventilated façade, fibre-cement boards.
 1. Aprobata techniczna AT-15-9158/2013. 2013. „Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin elewacyjnych Isover – Equitone”. Instytut Techniki Budowlanej.
 2. Aprobata technicznaAT-15-9325/2014. 2014. „Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji BSP System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych”. Instytut Techniki Budowlanej.
 3. ETAG 034 – Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych.
 4. Informacje ze strony internetowej: http://www.cembrit.com/.
 5. Informacje ze strony internetowej: http://www.euronit.de/.
 6. Kopyłow Ołeksij. 2015. Elewacje wentylowane. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.Warszawa. ITB.
 7. Kopyłow Ołeksij. 2013. „Ocena techniczna elewacji wentylowanych”. Materiały Budowlane 493 (9): 60-62.
 8. PN-EN 12467-03 – Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu i metody badań.
 9. PN-EN 494-03 – Płyty płaskie włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia. Właściwości wyrobu i metody badań.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690).
 11. Schabowicz Krzysztof, Mateusz Szymków. 2015. „Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych w ujęciu prawnym”. Izolacje (9).
Krzysztof Schabowicz, Ph. D. Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Mateusz Szymków, MSc., Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Anna Komerska, Msc., Eng.

krzysztof.schabowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.29