Technical aspects of the fire-resistant structure of the partition wall base under the raised floor 


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.08

Gacki Dawid. 2022. Technical aspects of the fire-resistant structure of the partition wall base under the raised floor. Volume 597. Issue 5. Pages 50-53. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.04.2022 r.

The article discusses the design and implementation solutions related to the fire resistance and smoke resistance of the underfloor bases of the internal walls of the building used to divide the zone under the technical floor into sectors specified in technical and construction regulations, in which the fire should not spread for a specified period of time, ensuring the possibility of evacuation of people.
  1. [PlutaA, Pluta K. Nowoczesne podłogi podniesione. Inżynier Budownictwa. 2015; 106 – 109.
  2.  PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem.
  3.  Pająk Z, Wieczorek M. Współczesne posadzki przemysłowe. Posadzki żywiczne, specjalnego przeznaczenia, podłogi podniesione. Builder. 2017; (1): 74 – 75.
  4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami).
  5.  EN 1366-3:2021 Fire resistance tests for service installations. Penetration seals. Testy odporności ogniowej dla instalacji serwisowych. Przepusty instalacyjne.
dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2025-3884

dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2025-3884

dawid.gacki@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.08

Article in PDF file