Suspension and king post trusses in historical churches in western Poland


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.27

Witkowski Bartosz, Klimek Adam. 2022. Suspension and king post trusses in historical churches in western Poland. Volume 603. Issue 11. Pages 99-101. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.09.2022 r.

In the article was analysed the most common damage and defects of wooden roof trusses in historic churches in western Poland. First, the history of the evolution of roof trusses was briefly described, then authors of the article described the structure and occurrence of king post trusses, and then suspension trusses. The next part of the article presents the most common damage based on the research of the author of this article together with a brief description of the repair work performed.
  1. Tajchman J. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w. Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. 2005, nr 2, 7–36.
  2. Miedziałowski Cz, Malesza J, Szkobodziński M. Interakcja konstrukcji więźby dachowej z układem ścian i przypór w zabytkowym obiekcie sakralnym, Journal of Heritage Conservation. 2016; 45.
  3. Warchoł M. Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie, MiastoStołeczneWarszawa,2015.
  4. Klimek A. Ekspertyza techniczna: Ocena stanu technicznego więźb dachowych kościoła pw. św. Marii Magdaleny oraz budynku plebanii przy ul. Sikorskiego 15 w Pszczewie. 2015.
  5.  Klimek A, Antonowicz R. Ekspertyza techniczna: ocena stanu technicznego więźby dachowej nad budynkiem kościoła w Doboszowicach. 2018.
mgr inż. Bartosz Witkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1953-9965
dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4945-4121

mgr inż. Bartosz Witkowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1953-9965

 bartosz.witkowski@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.27

Article in PDF file