Renovation of the helmet of the tower of the Holy Trinity Church in Zorawina


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.28

Szymków Mateusz, Gorzelańczyk Tomasz. 2022. Renovation of the helmet of the tower of the Holy Trinity Church in Zorawina. Volume 603. Issue 11. Pages 102-105. Article in PDF file

Accepted for publication: 10.10.2022 r.

The article presents the technical condition and the scope of renovation of the helmet with an octagonal lantern from the 17th century mannerist church of the Holy Trinity Church in Zorawina. The temple, called the Pearl of Mannerism, is a monument of the European class that aspires to be entered on the list of Historical Monuments. The study describes the technical condition of the structure with its covering, and a broad discussion of the renovation process. As a result of centuries-old destructive processes,war damage aswell as biological corrosion, the elements of the structure and the helmet's carpentry joints were seriously damaged. In conjunction with the strong perforation of the copper cladding, there was a risk of destroying the entire structure of the helmet. After a detailed examination of the condition of the building, the possibilities of repairing the helmet were analyzed, taking into account the conservation recommendations.
 1. Oszczanowski P. Casus Żórawiny. Kościół Trójcy Świętej w Żórawinie około 1600 roku. 2007. Wrocław.
 2. Oszczanowski P. Kościół Trójcy Świętej w Żórawinie. Przewodnik. 2012. Wrocław.
 3. https://www.perlamanieryzmu.pl
 4. Ważny J, Karyś J. i inni. Ochrona budynków przed korozją biologiczną. 2001.Arkady,Warszawa.
 5.  Dominik J, Starzyk J. Atlas owadów uszkadzających drewno. Tom 1. 2010. Warszawa.
 6.  Dominik J, Starzyk J. Atlas owadów uszkadzających drewno. Tom 2. 2010. Warszaw.
 7.  Kasprowicz W. Remont wieży KościołaMatki Boskiej Bolesnej. 2020. SIMP-POZNAŃ.
 8.  https://bialystok.naszemiasto.pl/supraslmont a z -he lmu-na -wi e zy-kos c iol a -podwezwaniem/ ar/c1-7691611.
 9. Jasieńko J. Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych. 2013. DWE.
 10.  Drobiec Ł. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy. Cz. 1. Archmedia. 2018.
 11.  Nagrodzka M, Małozięć D. Impregnacja drewna środkami ogniochronnymi. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 2011; 3.
dr inż. Mateusz Szymków, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1530-3955
dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-4251-4769

dr inż. Mateusz Szymków, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-1530-3955

 mateusz.szymkow@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.28

Article in PDF file