Measurement method selecting for inventory of heritage building using AHP


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.29

Skrzypczak Izabela, Leśniak Agnieszka. 2022. Measurement method selecting for inventory of heritage building using AHP. Volume 603. Issue 11. Pages 106-108. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.09.2022 r.

The choice of a heritage building inventoryingmethod depends on many factors. The aim of the work was to select the most advantageous measurement method for the Rzeszów Town Hall inventory. Four measurement methods were considered and assessed according to five criteria. The multi-criteria AHP method was used to support decision-making. Terrestrial laser scanning has proved to be themost advantageous for the analysed case. Selected elements of the on-going inventory process were also presented.
 1. Zawieska D. Rekonstrukcja 3D obiektów bliskiego zasięgu na podstawie zdjęć archiwalnych Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. 2008; 18: 717 – 726.
 2. Pawłowicz JA. Chmura punktów jako podstawa wykonania dokumentacji architektonicznej obiektu. Materiały Budowlane. 2017; 537 (5): 49 – 50.
 3.  Gajewski J, Fajtek D. Zastosowanie wybranych technologii BIMw inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych. Materiały Budowlane. 2020; 571 (3): 48 – 50.
 4.  Maalek R, Sadeghpour F.Accuracy assessment of Ultra-Wide Band technology in tracking static resources in indoor construction scenarios. Automation in Construction 2013; 30: 170 – 183.
 5. https://www. pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib- -all/projekty/rid-projekt/7250-wytyczne3-geomonitoring- tom-1/file.html, dostęp 08.06.2022, opracowanie: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.
 6. Prarat M. Wykorzystanie tachimetrii i fotogrametrii w dokumentacji zabytków architektury na przykładzie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej wybranych kamienic toruńskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 2015; 46: 509 – 531.
 7.  Bernasik J, Mikrut S. Fotogrametria inżynieryjna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska;Kraków2007.
 8. Bruno N, Roncella R. HBIM for Conservation: A New Proposal for Information Modeling. Remote Sens. 2019; 11: 175.
 9.  Warchoł A. Analysis of possibilities to registration TLS point cloudswithout targets on the example of the castle bridge in Rzeszow. In Proceedings of the 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM,Albena, Bulgaria 2015; 1: 737–742.
 10. Saaty TL. The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh, 1998.
 11.  Prusak A, Stefanów P.AHP– analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
 12.  Szawara Ł. Opracowanie modelu 3D w oparciu o wyniki pomiaru skanerem laserowym, praca dyplomowa pod kierunkiem T. Świętoń, Politechnika Rzeszowska, 2019.
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0003-0978-3040
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4811-5574

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4811-5574

agnieszka.lesniak@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.29

Article in PDF file