Strengthening methods for reinforced concrete slabs


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(inPolish)

F. Grzymski,
M. Musiał, 
T Trapko, 

DOI: 10.15199/33.2017.05.01

Volume 530: Issue 10
Pages 64-65
Accepted for publication: 07.09.2016 r.

In the paper the reasons and methods of strengthening of concrete structures with special regard to reinforced concrete slabs are presented. The overview of strengthening methods divided into traditional and modern ones was carried out. Some basic rules of strengthening with an increasing of the section area nd applying of FRP and FRCM composite materials were given
Keywords: slab, strengthening, FRP, FRCM.
  • [1] Awani Oluwafunmilayo, Tamer El-Maaddawy, Najif Ismail. 2017. „Fabric-reinforced cementitious matrix: A promising strengthening technique for concrete structures”. Construction and Building Materials 132: 94 – 111.
  • [2] Faria Duarte M. V. i in. 2014. „On the efficiency of flat slabs strengthening against punching using externally bonded fibre reinforced polymers”. Construction and Building Materials 73: 366 – 377.
  • [3] Fernandes Hugo, Válter Lúcio, António Ramos. 2017. „Strengthening of RC slabs with reinforced concrete overlay on the tensile face”. Engineering Structures 132: 540 – 550.
  • [4] Glinicki Michał A. 2010. Beton ze zbrojeniem strukturalnym. Materiały XXV Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”: 279-308.
  • [5] Kamiński Mieczysław, Tomasz Trapko, Czesław Bywalski. 2006. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowej przez konstrukcję żelbetową. Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”: 95-108.
  • [6] Trapko Tomasz. 2013. „Fibre Reinforced Cementitious Matrix confined concrete elements”. Materials and Design 44: 382 – 391.
  • [7] Trapko Tomasz, Jarosław Michałek. 2012. „Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania żerdzi elektroenergetycznych z betonu wirowanego”. Przegląd Elektrotechniczny R. 8/5a: 267 – 273.
  • [8] Trapko Tomasz, Michał Musiał. 2017. „PBO mesh mobilization via different ways of anchoring PBO-FRCM reinforcements”. Composites Part B 118: 67 – 74.
  • [9] Urbańska Dorota, Tomasz Trapko. 2016. „Włókna PBO jako wzmocnienie belek żelbetowych”. Materiały Budowlane 531 (11): 92 – 93. DOI: 10.15199/33.2016.11.38
inż. Filip Grzymski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Michał Musiał, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr hab. inż. Tomasz Trapko, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Tomasz Trapko

tomasz.trapko@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.01